Mẫu Chủ đề học 
"Đường xá và các điểm giao cắt"

Chủ đề học "Đường xá và các điểm giao cắt" nằm trong Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart do Educe Vietnam biên soạn. 

Chương trình bao gồm kế hoạch học tập cả năm với mỗi tuần một chủ đề học STEM dành cho lứa tuổi mầm non, và được cập nhật hàng năm.

Để truy cập miễn phí mẫu chủ đề học này, bạn hãy điền vào form đăng ký kế bên. Sau khi điền thông tin, bạn sẽ nhận được email từ Educe Vietnam/STEMsmart với link truy cập mẫu chủ đề học.

Để tìm hiểu thêm về các chủ đề học khác trong Chương trình giáo dục mầm non STEMsmart, hãy click vào link này.
Để liên lạc với Educe Vietnam về các sản phẩm STEMsmart, bạn có thể gửi email tới admin@stemsmart.net.

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các sản phẩm của Educe Vietnam!

Form đăng ký

Để nhận được mẫu, bạn hãy đảm bảo các thông tin điền dưới đây là xác thực.